Thông tin tuyển dụng tháng 02/2017

Thông tin tuyển dụng tháng 02/2017

Chúng tôi luôn chào đón những sinh viên luật và sinh viên mới tốt nghiệp gia nhập đội ngũ của chúng tôi. Nếu bạn thực sự muốn có cơ hội để tiếp cận nghề luật trong thực tế, xin vui lòng gửi CV và Coverletter qua địa chỉ email: luumaihung@gmail.com.