THÀNH LẬP, MUA BÁN & SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

THÀNH LẬP, MUA BÁN & SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

Hãng Luật Times chúng tôi cung cấp đến khách hàng dịch vụ thành lập cộng ty trọn gói với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xin giấy phép thành lập doanh nghiệp, chúng tôi luôn bảo đảm về thời gian và chất lượng dịch vụ tốt nhất khi làm việc với khách hàng. 

Chúng tôi hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ cho các dự án mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) trong nước và quốc tế, bao gồm:

  • Tái cấu trúc cơ cấu tổ chức và cơ cấu tài sản của doanh nghiệp trước các giao dịch nhằm giúp các giao dịch được thực hiện một cách hiệu quả nhất. 
  • Rà soát, kiểm tra các vấn đề pháp lý đối với các doanh nghiệp mục tiêu, tư vấn về vấn đề quản lý rủi ro.
  • Tư vấn về các cơ cấu và quản trị doanh nghiệp.
  • Đàm phán và soạn thảo các văn bản pháp lý cần thiết cho giao dịch ( thỏa thuận mua bán cổ phần và các tài sản doanh nghiệp và các văn bản liên quan khác)

Hãng luật chúng tôi cung cấp các giải pháp cho các giao dịch M & A có tính chất phức tạp, chú ý đến từng chi tiết đối với tất cả các vấn đề phát sinh trong giao dịch. Chúng tôi luôn có những đánh giá chi tiết về vấn đề pháp lý trong giao dịch và không giới hạn các vấn đề liên quan đến pháp luật doanh nghiệp, thuế, tài chính, lao động, bất động sản, cạnh tranh và sở hữu trí tuệ./.