BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG

BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG

Nhờ vào kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và xây dựng, chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực này và sự hiểu biết về quy định của pháp luật cùng yêu cầu của cơ quan chức năng, chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp trong lĩnh vực này đối với khách hàng. 

Chúng tôi sẳn sàng tham gia trợ giúp khách hàng trong việc đàm phán, soạn thảo và ký kết các thỏa thuận cho giao dịch kinh doanh bất động sản (như mua bán, chuyển nhượng, cho thuê đất đai, kho bãi, các tòa nhà thương mại...), cũng như các cam kết và các thỏa thuận tài sản thế chấp khác. Chúng tôi đồng thời hỗ trợ khách hàng của mình các vấn đề pháp lý, thuế trong giao dịch bất động sản, cơ cấu tài chính và thủ tục đăng ký đầu tư.

Chúng tôi cũng tư vấn cho khách hàng trong tất cả các giai đoạn của dự án từ bước chuẩn bị các văn bản, hồ sơ, thoả thuận liên quan tới góp vốn và thuê đất thực hiện dự án cho tới khi đăng ký đầu tư và thiết lập cơ cấu phù hợp cho việc triển khai quản lý dự án. Chúng tôi cũng giúp khách hàng giải quyết các vấn đề liên quan tới đất đai với các cơ quan chức năng, và nếu trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ đại diện sẽ cho khách hàng trước tòa.