THU HỒI NỢ

THU HỒI NỢ

     Với sự an hiểu sâu sắc về thực tiễn kinh doanh, kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm và khả năng chuyên môn cao của các Luật sư thành viên. Thời gian qua, Hãng luật Times đã đáp ứng vượt xa mong đợi của khách hàng trong lĩnh vực thu hồi nợ, đặc biệt là các khoản nợ khó đòi, xử lý nợ cho các doanh nghiệp.  Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Xem xét hồ sơ, xác định cơ sở pháp lý đối với hoạt động thu hồi nợ;
  • Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi xem xét tài sản, đánh giá năng lực tài chính của bên nợ nhằm xác định khả năng thu hồi nợ;
  • Đại diện khách hàng đàm phán với chủ nợ/ bên nợ để xử lý thu hồi nợ;
  • Soạn thảo các thỏa thuận, hợp đồng mới theo yêu cầu khách hàng để phục vụ cho hoạt động thu hồi nợ;
  • Thay mặt khách hàng tiến hành các thủ tục khởi kiện tại Tòa án , Trung tâm trọng tài thương mại để thu hồi nợ;
  • Thay mặt khách hàng tiến hành các thủ tục yêu cầu thi hành bản án của tòa án tại các cơ quan thi hành án.