TRANH TỤNG

TRANH TỤNG

Luật sư thành viên của Hãng Luật Times sẽ tham gia giúp các bên giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa giải, thương lượng ngoài tố tụng; tư vấn và đại diện giải quyết tranh chấp thông qua tố tụng trọng tài và  tố tụng tại Tòa án. 

Căn cứ vào tính chất đặc thù của mỗi vụ việc cũng như các yêu cầu của khách hàng, Hãng Luật Times chúng tôi cung cấp cho khách hàng phương pháp giải quyết tranh chấp phù hợp, giúp khách hàng tránh được rủi ro, tốn kém nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng và đặc biệt bảo mật thông tin cho khách hàng trong quá trình giải quyết vụ việc. Chúng tôi thường xuyên tham gia tranh tụng trong các lĩnh vực:

  • Tư vấn, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích cho khách hàng và tham gia giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại;
  • Tư vấn, đại diện khách hàng bảo vệ quyền, lợi ích cũng như tham gia giải quyết tranh chấp liên quan đến lĩnh vực dân sự;
  • Tư vấn, đại diện cho khách hàng trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình;
  • Tư vấn, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích và tham gia giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực lao động;
  • Tư vấn, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích khách hàng liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ;
  • Tư vấn, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích khách hàng trong các vụ án hình sự, hành chính;