GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Chúng tôi có đội ngũ luật sư với hiểu biết sâu rộng về pháp luật Việt Nam và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tranh tụng. Để cung cấp cho khách hàng những tư vấn sáng suốt, chuyên sâu và hiệu quả nhất, chúng tôi luôn luôn tham khảo và nghiên cứu các công trình nghiên cứu của các chuyên gia pháp luật và học giả có uy tín để đưa ra các quan điểm pháp lý của mình về vấn đề của các vụ việc. 

Với phương pháp tiếp cận giải quyết tranh chấp một cách sáng tạo kết hợp với nền tảng kiến thức pháp lý vững vàng cho phép các luật sư chúng tôi đạt được thành công trong việc giải quyết các vụ việc phức tạp. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ như:

  • Tư vấn các thủ tục liên quan đến giải quyết tranh chấp. 
  • Đại diện lợi ích của các chủ nợ và con nợ trong thủ tục phá sản.
  • Đại diện cho khách hàng trong trọng tài thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả trọng tài quốc tế 
  • Tham gia vào các cuộc đàm phán về giải quyết tranh chấp và thủ tục hòa giải. 
  • Thu hồi nợ
  • Xác định phương hướng thu hồi nợ hoặc tìm kiếm tài sản phục vụ cho việc thu hồi nợ
  • Phát triển các chiến lược hiệu quả để thu hồi nợ hoặc thi hành án. 
  • Thi hành bản án và quyết định của Tòa án Việt Nam và trọng tài nước ngoài.
  • Thi hành phán quyết trọng tài quốc tế và bản án nước ngoài tại Việt Nam.
  • Tư vấn các biện pháp phòng ngừa trong thủ tục tố tụng.