CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ CHO CÁ NHÂN, PHÁP NHÂN NƯỚC NGOÀI

CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ CHO CÁ NHÂN, PHÁP NHÂN NƯỚC NGOÀI

Với đội ngũ có kiến thức vững vàng, chuyên môn sâu và khả năng Anh ngữ vượt trội, chúng tôi tự tin cung cấp dịch vụ pháp lý một cách chuyên nghiệp về các lĩnh vực liên quan đến người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài như sau:

  • Hôn nhân có yếu tố nước ngoài;
  • Xin Visa, xin giấy phép lao động, xin làm thẻ tạm trú hoặc thường trú cho người nước ngoài;
  • Xin con nuôi có yếu tố nước ngoài;
  • Thành lập doanh nhiệp 100 % vốn nước ngoài tại Việt Nam, đầu tư có yếu tố nước ngoài;
  • Các dịch vụ pháp lý khác có yếu tố nước ngoài;